MILESTONES
Defining moments in the history of the extra Sahaphol
2491

ประวัติศาสตร์ผ้าใบในประเทศไทย เริ่มต้นมาจากธุรกิจครอบครัว“เฮียบเซ้ง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ซึ่งแรกเริ่มใช้ผ้าใบที่ทอจากใยฝ้าย (Cotton) ย้อมฝาดด้วยเปลือกไม้โกงกาง แล้วเคลือบกันน้ำด้วย น้ำเทียนไข นำมาตัดเย็บเป็นผ้าใบคลุมรถ ผ้าใบคลุมสินค้ากลางแจ้ง ผ้าบังแดดและเต็นท์ ซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้า “ตราดาว” และตราดาว ก็ยังคงใช้อยู่จนปัจจุบันนี้
2503
จดทะเบียนก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหผลผ้าใบ ดำเนินกิจการ ผลิตผ้าใบ ออกสู่ตลาด ได้มีการนำเข้าผ้าใบจากต่างประเทศเข้ามา จำหน่าย จนกระทั่ง ก่อตั้งโรงงานผลิตผ้าใบโพลีเอสเตอร์เคลือบ ด้วยพีวีซี (หรือที่เรียกกันว่า ผ้าไนล่อน) เพื่อทดแทนการนำเข้า และขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายไปทั่ว ประเทศ รวมถึงการส่งออก
2531

ออกผลิตภัณฑ์ผ้าใบคลุมรถบรรทุก EXTRA เป็นครั้งแรกที่ผ้าใบสามารถพิมพ์ SILKSCREEN เพื่อโฆษณา
2535

จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม "บริษัท เอ็กซ์ตร้าทรัคคอฟเวอร์ จำกัด" ดำเนินการและจำหน่ายพัฒนางานพิมพ์กราฟฟิคบนผ้าใบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 (งานปูน ซิเมนต์ไทย) จนปัจจุบันเป็นงานพิมพ์ Ink Jet ลงบนผ้าใบ พัฒนา โครงสร้างผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยพีวีซีเพื่อให้เหมาะสมกับระบบ การขนส่งในประเทศไทย พัฒนาคุณภาพตาไก่จากทองเหลืองที่หลุด ง่ายมาเป็นระบบพีวีซีทนแรงดึงสูง จนกระทั่งเป็นชนิดโลหะปลอดสนิม ในปัจจุบัน พัฒนาแนวรับแรงของตาไก่ (Reinforcement) โดยการเชื่อมโดยเครื่องจักร พัฒนาแนวตะเข็บจากการเย็บด้วยจักร เย็บผ้ามาเป็นการเชื่อมด้วยเครื่องจักรระบบความถี่สูง เพิ่มแถบ สะท้อนแสงที่ด้านท้ายของผ้าใบคลุมรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย ทั้งขณะขับขี่และจอดข้างทาง โครงการพิเศษที่ติดตั้งบนรถบรรทุก
2538

ออกผลิตภัณฑ์ SIDE CURTAINS และ SLIDING ROOF ครั้งแรกในประเทศไทย
2541
ออกผลิตภัณฑ์ผ้าใบคลุมรถบรรทุก ULTRA ผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยา ในเศรษฐกิจตกต่ำช่วงลดค่าเงินบาท
2543
ออกผลิตภัณฑ์ผ้าใบคลุมรถบรรทุก EXTRA 2000 ติดตั้งแถบสะท้อนแสงครั้งแรกในประเทศไทย
2544
ออกผลิตภัณฑ์ EXTRA MAX
2549
ออกผลิตภัณฑ์ EXTRA METALIX ติดตั้งตาไก่วงรีแบบปลอดสนิม
2553
ผลิตผ้าใบคลุมรถทหารสำหรับกองทัพบกไทยจำนวน 1,500 คัน
2555
ออกผลิตภัณฑ์ EXTRA PLATINUM ติดตั้งแถบสะท้อนแสงรอบคันรถบรรทุกครั้งแรกในประเทศไทย
2557
ออกผลิตภัณฑ์ EASY SLIDE สำหรับการขนส่งในธุรกิจเครื่องคื่ม (BEVERAGE)
2558
ออกผลิตภัณฑ์ HYDROPNUEMATIC สำหรับการยกหลังคารถบรรทุก
2559
ออกผลิตภัณฑ์ Extra Metalix M2