1948

ประวัติศาสตร์ผ้าใบในประเทศไทย เริ่มต้นมาจากธุรกิจครอบครัว “เฮียบเซ้ง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ซึ่งแรกเริ่มใช้ผ้าใบที่ทอจากใยฝ้าย (Cotton) ย้อมฝาดด้วยเปลือกไม้โกงกาง แล้วเคลือบกันน้ำด้วย น้ำเทียนไข นำมาตัดเย็บเป็นผ้าใบคลุมรถ ผ้าใบคลุมสินค้ากลางแจ้ง ผ้าบังแดดและเต็นท์ ซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้า “ตราดาว” และตราดาว ก็ยังคงใช้อยู่จนปัจจุบันนี้