1992

พัฒนางานพิมพ์กราฟฟิคบนผ้าใบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 (งานปูน ซิเมนต์ไทย) จนปัจจุบันเป็นงานพิมพ์ Ink Jet ลงบนผ้าใบ พัฒนา โครงสร้างผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยพีวีซีเพื่อให้เหมาะสมกับระบบ การขนส่งในประเทศไทย พัฒนาคุณภาพตาไก่จากทองเหลืองที่หลุด ง่ายมาเป็นระบบพีวีซีทนแรงดึงสูง จนกระทั่งเป็นชนิดโลหะปลอดสนิม ในปัจจุบัน พัฒนาแนวรับแรงของตาไก่ (Reinforcement) โดยการเชื่อมโดยเครื่องจักร พัฒนาแนวตะเข็บจากการเย็บด้วยจักร เย็บผ้ามาเป็นการเชื่อมด้วยเครื่องจักรระบบความถี่สูง เพิ่มแถบ สะท้อนแสงที่ด้านท้ายของผ้าใบคลุมรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย ทั้งขณะขับขี่และจอดข้างทาง