1993 – Present

บริษัท เอ็กซ์ตร้าทรัคคอฟเวอร์ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องซึ่งได้ผลิตสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด มาโดยตลอด เราเป็นผู้นำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใบคลุมรถบรรทุก ซึ่งมีพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ในช่วงเริ่มต้นก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สหผลผ้าใบ อีซูซุเริ่มเข้ามาทำตลาดรถบรรทุกในประเทศไทย ซึ่งได้ทำงานร่วมกับสหผลผ้าใบ โดยให้สหผลผ้าใบเป็นผู้ผลิตผ้าใบคลุม รถบรรทุกชนิดอาบน้ำยาเคมี เพื่อกันน้ำภายใต้เครื่องหมายการค้า “อีซูซ” และใช้นโยบายแถมผ้าใบไปพร้อมกับรถบรรทุกที่ลูกค้าซื้อ ซึ่งตลาดของผ้าใบคลุมรถบรรทุก ก็เติบโตไปด้วยดี

ในส่วนงานกันสาดผ้าใบและผ้าบังแดด ได้มีการติดตั้งงานกันสาดในโครงการต่าง ๆ ผ้าใบบังแดด เต็นท์ผ้าใบ เต็นท์ปะรำพิธี พลับพลาที่ประทับสำหรับพระราชพิธีต่าง ๆ