สำหรับการขึ้นลงสินค้าขนาดใหญ่ เช่น คอล์ยเหล็ก หรือ ลูกกระดาษ ขนาดใหญ่ ระบบ BOW SYSTEM คือ คำตอบที่ดีของการขนส่งสินค้า ชนิดนี้ เพียงเลื่อนโครงสร้างจากหน้ามาท้ายรถ หรือ จากท้ายมาหน้า รถพื้นที่บนกระบะบรรทุกจะเป็นพื้นที่แบบ FLAT BED ทันที ทำให้ ท่านสะดวกในการนำสินค้าขึ้นหรือลงจากรถบรรทุก
VDO
Functions

การทำงานโดยการปลดล็อคระบบ สามารถเคลื่อนระบบจากหน้ารถมาท้ายรถ หรือจากท้ายรถมาหน้ารถอย่างง่ายดาย

video
Image gallery