ขนาดของผ้าใบคลุมรถบรรทุก จะได้จากการวัดขนาดของกระบะบรรทุก

ท่านต้องแจ้งขนาดและข้อมูลต่อไปนี้

L = ความยาวของกระบะบรรทุก
W = ความกว้างของกระบะบรรทุก
H = ความสูงของกระบะบรรทุก (วัดจากพื้นกระบะ)
A1 = ความยาวของฝาท้ายกรณีมีการบรรทุกสินค้าจนถึงฝาท้ายที่เปิดออก

ซึ่งบริษัทฯ หรือ ตัวแทนจำหน่ายของเราจะคำนวณขนาดของผ้าใบที่ใช้งานกับรถบรรทุกของท่านได้

การสั่งซื้อ

Request Quotation