สำหรับการขึ้นลงสินค้าบางประเภทที่มีความจำเป็นจะต้องยกหลังคาขึ้นระหว่างการขึ้นลงสินค้า ADAlifter สามารถตอบโจทย์ของท่านได้ ระบบยกหลังคามี 2 ระบบ คือ ระบบยกทีละเสา (MANUAL HYDRAULIC) หรือ ระบบยกพร้อมกันทั้ง 4 เสา (HYDROPNEUMATIC) สามารถยกหลังคาขึ้นสูง 450 mm.
VDO
Functions
ระบบยกหลังคาพร้อมกันทั้ง4 เสา (HYDROPNEUMATIC)
ระบบยกหลังคาทีละเสา