1988

ได้แยกแผนกผ้าใบคลุมรถบรรทุกออกมาและจดทะเบียนบริษัทใหม่ ชื่อว่า “บริษัท เอ็กซ์ตร้าทรัคคอฟเวอร์ จำกัด” ดำเนินการผลิต และจำหน่ายผ้าใบคลุมรถบรรทุกภายใต้เครื่องหมายการค้า EXTRA และ ULTRA ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหลายชนิดเพื่อ รองรับระบบการขนส่งสินค้าในประเทศไทย เช่น ระบบ Side Curtains สำหรับการขึ้นลงสินค้าด้านข้างรถบรรทุกด้วยฟอร์คลิฟท์ ระบบ SESAM Sliding Roof สำหรับผ้าใบคลุมรถบรรทุก ชนิดพับเก็บได้บนราง รวมไปถึงงานโครงการพิเศษที่ต้องติดตั้ง บนรถบรรทุก